JeffTheDude

Saison 2019 / 2020


PODIUMS
ChampionnatTournoiAdversaires
3Mini TripotMini Tripot #71. squalito / 2. zAwAk
2Online SeriesOnline Series #71. Poy / 3. Panpan
3Tripot omaHa CovidTripot OmaHa5 Covid #31. Oxa / 2. Fry
ChampionnatTournoiAdversaires

TABLES FINALE
ChampionnatTournoiClassement
3Mini TripotMini Tripot #73 / 7
8Online SeriesOnline Series #38 / 9
2Online SeriesOnline Series #72 / 7
6Tripot Holdem CovidTripot Holdem Covid #16 / 7
3Tripot omaHa CovidTripot OmaHa5 Covid #33 / 7
ChampionnatTournoiClassement

FISH
ChampionnatTournoi
Mini TripotMini Tripot #4
Online SeriesOnline Series #6
ChampionnatTournoi

TOUS LES TOURNOIS
ChampionnatTournoiClassementPoints
14Mini TripotMini Tripot #814 / 4186.34
44Mini TripotMini Tripot #444 / 4421.13
10Mini TripotMini Tripot #510 / 39101.01
39Mini TripotMini Tripot #639 / 4022.06
3Mini TripotMini Tripot #73 / 41171.9
10Super TripotSuper Tripot #810 / 3899.39
10Super TripotSuper Tripot #410 / 40102.58
26Super TripotSuper Tripot #526 / 3743.71
18Super TripotSuper Tripot #618 / 3765.8
19Super TripotSuper Tripot #719 / 4068.04
10Omaha OnlinePLO #710 / 3695.97
10Omaha OnlinePLO #410 / 3797.71
34Omaha OnlinePLO #534 / 3520.68
21Omaha OnlinePLO #621 / 3756.85
8Online SeriesOnline Series #38 / 44120.14
30Online SeriesOnline Series #530 / 3734.27
39Online SeriesOnline Series #639 / 3919.87
2Online SeriesOnline Series #72 / 39195.55
30Online SeriesOnline Series #830 / 4345.85
17Online SeriesOnline Series #917 / 3769.03
15Online SeriesOnline Series #1015 / 4487.08
20Tripot Holdem CovidTripot Holdem Covid #320 / 2941.34
16Tripot Holdem CovidTripot Holdem Covid #416 / 2955.05
14Tripot Holdem CovidTripot Holdem Covid #514 / 2344.79
16Tripot Holdem CovidTripot Holdem Covid #616 / 2646.54
6Tripot Holdem CovidTripot Holdem Covid #16 / 36123.36
3Tripot omaHa CovidTripot OmaHa5 Covid #33 / 28147.58
13Tripot omaHa CovidTripot OmaHa Covid #4 Razz13 / 2555.94
12Tripot omaHa CovidTripot OmaHa Covid #5 2-7 tripledraw12 / 2250.53
14Tripot omaHa CovidTripot OmaHa Covid #6 MixedGame14 / 2241.08
14Tripot omaHa CovidTripot OmaHa8 Covid #114 / 2962.83
ChampionnatTournoiClassementPoints