lapin

Saison 2019 / 2020


PODIUMS
ChampionnatTournoiAdversaires
2Mini TripotMini Tripot #51. Grizou / 3. guillaumetells
3Mini TripotMini Tripot #81. carlita / 2. biggeorges
3Super TripotSuper Tripot #31. Panpan / 2. Torres
1Omaha OnlinePLO #52. tinytouns / 3. Kayssa
3Online SeriesOnline Series #31. Fred / 2. Khisquare
2Tripot omaHa CovidTripot OmaHa Covid #4 Razz1. Bourd18 / 3. Oxa
ChampionnatTournoiAdversaires

TABLES FINALE
ChampionnatTournoiClassement
2Mini TripotMini Tripot #52 / 7
7Mini TripotMini Tripot #77 / 7
3Mini TripotMini Tripot #83 / 7
3Super TripotSuper Tripot #33 / 9
4Super TripotSuper Tripot #64 / 9
4Super TripotSuper Tripot #74 / 9
1Omaha OnlinePLO #51 / 7
4Online SeriesOnline Series #24 / 7
3Online SeriesOnline Series #33 / 9
5Online SeriesOnline Series #65 / 5
7Tripot omaHa CovidTripot OmaHa8 Covid #17 / 7
2Tripot omaHa CovidTripot OmaHa Covid #4 Razz2 / 6
ChampionnatTournoiClassement

FISH
Pas FISH cette saison
TOUS LES TOURNOIS
ChampionnatTournoiClassementPoints
8Mini TripotMini Tripot #18 / 42117.34
9Mini TripotMini Tripot #29 / 49120.28
9Mini TripotMini Tripot #39 / 36101.57
3Mini TripotMini Tripot #83 / 41171.9
19Mini TripotMini Tripot #419 / 4474.3
2Mini TripotMini Tripot #52 / 39195.55
25Mini TripotMini Tripot #625 / 4051.96
7Mini TripotMini Tripot #77 / 41123.01
4Super TripotSuper Tripot #74 / 40152.86
34Super TripotSuper Tripot #134 / 4133.93
39Super TripotSuper Tripot #239 / 4022.06
3Super TripotSuper Tripot #33 / 43174.91
15Super TripotSuper Tripot #815 / 3877.73
37Super TripotSuper Tripot #437 / 4025.94
14Super TripotSuper Tripot #514 / 3779.73
4Super TripotSuper Tripot #64 / 37148
28Omaha OnlinePLO #128 / 3942.97
24Omaha OnlinePLO #724 / 3646.7
31Omaha OnlinePLO #231 / 3424.93
15Omaha OnlinePLO #415 / 3775.97
1Omaha OnlinePLO #51 / 35241.94
19Omaha OnlinePLO #619 / 3762.7
12Online SeriesOnline Series #112 / 4397.44
4Online SeriesOnline Series #24 / 40152.86
3Online SeriesOnline Series #33 / 44176.36
23Online SeriesOnline Series #423 / 4361.99
13Online SeriesOnline Series #513 / 3783.74
5Online SeriesOnline Series #65 / 39138.44
13Online SeriesOnline Series #713 / 3987.12
22Online SeriesOnline Series #822 / 4364.55
29Online SeriesOnline Series #929 / 3736.56
34Online SeriesOnline Series #1034 / 4439.42
19Tripot Holdem CovidTripot Holdem Covid #319 / 2944.59
17Tripot Holdem CovidTripot Holdem Covid #417 / 2951.42
9Tripot Holdem CovidTripot Holdem Covid #59 / 2370.73
33Tripot Holdem CovidTripot Holdem Covid #133 / 3625.32
14Tripot Holdem CovidTripot Holdem Covid #214 / 3065.3
15Tripot omaHa CovidTripot OmaHa5 Covid #315 / 2856.21
2Tripot omaHa CovidTripot OmaHa Covid #4 Razz2 / 25167
13Tripot omaHa CovidTripot OmaHa Covid #5 2-7 tripledraw13 / 2245.67
7Tripot omaHa CovidTripot OmaHa8 Covid #17 / 29101.02
7Tripot omaHa CovidTripot OmaHa Covid #2 7Stud7 / 2796.19
ChampionnatTournoiClassementPoints